Svítání nad Havanou

V učebnici zeměpisu ze šesté třídy byla fotka, ukazující znečištění životního prostředí v kapitalistických zemích. Nepamatuji se už, jestli šlo o Londýn nebo Berlín, jenom vím, že tento obrázek se jí dost podobá.

Reklamy