Deníková soutěž „Virtuální ostrov“

Časopis Convivencia a vydavatelská rada portálu Desdecuba.com vyhlašují soutěž Virtuální ostrov,  která přispěje k posílení kubánské blogosféry a bude uživatele internetu motivovat k vyjadřování názorů a zveřejňování informací a svědectví.
Pravidla soutěže budou mailem rozeslána všem bloggerům píšícím z Kuby. V tomto vzkazu budou vyzváni, aby potvrdili, zda mají o účast  v soutěži zájem. Pouze ti, kdo na náš mail kladně odpoví, budou považováni za řádně zapsané a nominované na jednu ze níže uvedených cen.

Pravidla:
1. Soutěže se může zúčastnit každý kubánský blogger, který momentálně žije na ostrově.
2. Zapsaní bloggeři se mohou současně účastnit i jiných soutěží. 
3. Zapsat se můžou všechny deníky nezávisle na datu, kdy byly započaty.
4. Povoleny jsou blogy s nejrůznější tématikou, osobní, informační, zpravodajské, turistické atd.
5. Každý může soutěžit  s počtem blogů dle svého vlastního rozhodnutí.
6. Soutěžní deníky  musí být podepsány vlastním jménem.
7. Přihlásit se je možné ode dneška, 19. prosince 2008 do 30. srpna 2009. K tomuto datu započne konečná etapa hodnocení porotou.
8. Výsledky soutěže budou oznámeny 9. září 2009 prostřednictvím  digitálních médií podílejících se na této akci.
9. Proti rozhodnutí poroty není odvolání. Pokud se porota rozhodne, ocenění v kterékoliv kategorii nemusí být vyhlášeno.
10. Ceny se budou udělovat výhradně podle rozhodnutí poroty.
11. Členové poroty nemají možnost zúčastnit se soutěže.
12. Svou účastí v soutěži vyjadřují účastníci souhlas s těmito podmínkami.

Kategorie a ceny:
– Nejlepší blog volený porotou
– Nejlepší blog volený veřejností
– Nejlepší design blogu
– Nejlepší informační a novinářský blog
– Cena udělená na základě online hlasování pro nejlepšího komentátora navštěvujícího kubánské blogy
– Zvláštní cena udělená doménou  233 grados

V průběhu soutěže mohou nejrůznější novinářské instituce se vztahem k internetové žurnalistice přidat zvláštní ceny podléhající jimi zvoleným kritériím.

Porotu tvoří:
Enrique Del Risco, blogger  z enrisco  (http://enrisco.blogspot.com/)
Reinaldo Escobar, blogger z Desde aquí  (http://www.desdecuba.com/reinaldoescobar)
Ernesto Hernández Busto, blogger z Penúltimos Días  (http://www.penultimosdias.com)
Yoani Sánchez, bloggerka z Generación Y  (http://www.desdecuba.com/generaciony)
Virgilio Toledo, grafik časopisu Convivencia  (http://www.convivenciacuba.es)
Dagoberto Valdés, ředitel časopisu Convivencia  (http://www.convivenciacuba.es)

Cenou poroty bude laptop, který vítězi usnadní práci na blogu. Ceny za ostatní kategorie budou oznámeny 1. března 2009 spolu s definitivním seznamem všech účastníků soutěže. Od téhož dne také začne online hlasování čtenářů o nejlepší deníky.

Advertisements

Bloggerský itinerář

sůlkfjlůas

Text obrázku: Pod pohledem Sullivana a jeho tázavého „Proč bloguji?“

Ve středu jsme udělali další krok vpřed na dlouhé cestě, na kterou jsme se vydali začátkem měsíce. Jedenáct účastníků, z nichž sedm nás píše deníky, se sešlo na místě, kterému žertem říkáme „bloggerská kavárna“. Začali jsme textem Andrewa Sullivana „Proč jsem blogger?“ a množství vynořivších se otázek značně zviklalo jistoty nabyté během naší krátké internetové zkušenosti.

Probírali jsme přihlášky do soutěže Virtuální ostrov (Una Isla Virtual), s tučnou první cenou v podobě laptopu, který jsem vyhrála v soutěži Bitacoras.com. Někdo navrhl, že bychom mohli na týdenní setkání, které hodláme do roka uspořádat, pozvat všechny bloggery z celého světa. Zároveň jim doporučíme spolupracovat s námi na  příručkách, knihách a programech určených pro tuto výměnu znalostí.

Doposud prezentované příspěvky a konzultace budou dočasně k přečtení zde , a to až do doby, kdy bude k dispozici nový web. Tam potom zavěsíme vše, co souvisí s bloggerským itinerářem. Pokud chce někdo představit vlastní text, může ho poslat na můj mail, na mail portálu Desdecuba.com  nebo na mailovou adresu časopisu Convivencia.